Billigare IT med molntjänster

IT blir en allt viktigare del i företagens verksamhet. Med hjälp av digitala system kan man effektivisera så gott som alla delar av verksamheten samt förbättra beslutsunderlaget med bättre insamling av statistik och annan information. Med internet och avancerade webbtekniker får man än med fördelar tack vare molntjänster.

En molntjänst är en it-tjänst som levereras via internet. Det kan handla om allt från enkel datorlagring till avancerade mjukvaror. Variationen är mycket stor och företag kan via nätet och webbläsaren leverera många programvaror som annars behövts köras lokalt eller på egen server. Det kan handla om till exempel fakturahantering, E-arkiv och ärendehantering. 

Mindre investeringar

En stor fördel med molntjänster är att de i princip inte kräver någon egen infrastruktur. Istället för att du själv införskaffar och installerar en server med all tidsåtgång och höga priser som det innebär så får du ta del av mjukvaran på en server som sköts av tjänsteleverantören. Allt detta för en fast månadskostnad istället för en större investering. 

Mindre egen personal

Förutom att investeringskostnaden är mindre kan man även frigöra tid från it-personalen. Istället för att de skall behöva spendera tid på att uppdatera och drifta servrarna så kan tiden läggas på annat. Det tar även bort behovet av ständig övervakning eller jourkontakt för servrarnas drift då även detta sköts av tjänsteleverantören. 

Enklare datorer

Då molnmjukvara brukar levereras via webbläsaren så behöver man inte lika avancerade datorer för dem. Oftast så räcker det med en enklare dator. Vissa företag och organisationer har därför valt att använda billiga laptops som till exempel Google Chromebooks för att minska kostnaden för både inköp och administration.